cs en
aktualizováno  20. 07. 2021

Aplikace MusA (Musical Analyser) vykresluje spektrogram zvuku v logaritmické frekvenční stupnici. Každé dva sousední půltóny jsou tak od sebe stejně vzdáleny. Zobrazená stupnice vyznačuje výšky tónů třemi stupni šedi, od nejsvětlejší: tóny C, ostatní bílé klávesy klaviatury, černé klávesy. Jako vstup lze použít zvukový soubor nebo vstup z mikrofonu.

Při vykreslování se kombinují výsledky Fourierovy transformace s různými parametry, díky čemuž je možné dosáhnout stejného frekvenčního i časového rozlišení ve výškách i hloubkách.

Lze nastavit hranice vykreslované oblasti ve všech třech osách:

Aplikace byla testována na systémech Linux a Windows.

Popis ovládání a zdrojový kód najdete na githubu, aplikaci pro Windows zde:
Aplikace pro Windows (32-bit) v1.0 (zip, 14.90 MiB, en, pgp-sig).

MusA -- klavír MusA -- hlas MusA -- pískání