cs en
aktualizováno  17. 04. 2022

Po připojení uvidíte obrazovku podobnou následující:

Connected.
                                        
--------------------- left                          
 Alice   32+50 ms [########++++++++++--------------------] -60 dB (-41 dB)
.Bob    30+69 ms [####################+++---------------] -36 dB (-32 dB)
 Cyril   30+24 ms [##########++--------------------------] -57 dB (-53 dB)
 David   18+48 ms [################+++-------------------] -45 dB (-38 dB)
 Eva    21+53 ms [#######++++---------------------------] -63 dB (-54 dB)
--------------------- right                          
                                        
[d/u] move down/up in list                           
[+/-] decrease/increase microphone volume by 2 dB               
[M]  mute microphone   [A] mute incoming audio               
                                        
Leading track: -           [L] become leader   [m] start metronome
                                        
Metronome:    4 beats per bar   [h/l] -/+ 1               
        80 beats per minute  [j/k] -/+ 2  [J/K] -/+ 20       
                                        
Recording:              [r/R] start incl./excl. leading track  
                                        
[^C] exit          

V horní části se nachází seznam uživatelů seřazený zleva doprava podle směru, z něhož byste je měli slyšet. Váš řádek (zde Bob) začíná tečkou a v seznamu jej můžete přesouvat stiskem d a u.

U každého jména je uvedena jeho odezva jako součet naměřeného zpoždění jeho zvukového systému a aktuálního zbývajícího zpoždění, v obou případech jde o součet obou směrů. Napravo je pak ukazatel aktuální intenzity zvuku přicházejícího od tohoto uživatele – první hodnota je průměr (#), druhá špička (+).

Pro dodatečnou úpravu vzájemných hlasitostí lze použít tlačítka + a -, která mění hlasitost mikrofonu o 2 dB (jeden symbol na stupnici). Každý tímto upravuje hlasitost svého mikrofonu – změnu tedy uslyší všichni kromě něj.

Stiskem velkého M a A lze vypnout svůj mikrofon nebo příchozí zvuk. Po vypnutí mikrofonu uvidíte vedle své stupnice nápis silent.

Ctrl+C ukončí aplikaci.

Vedoucí stopa (leading track)

Vedoucí stopa může být buď metronom nebo zvuk od jednoho uživatele označeného jako předzpěvák (leader). Na začátku je tato funkce vypnutá.

Celkové zpoždění uživatele se dá vyložit také jako čas, než se po poslání zvuku ze serveru vrátí zpět reakce uživatele. Vedoucí stopa se každému posílá právě s tímto předstihem, díky čemuž by všechny reakce na ni měly být synchronní.

Nejprve tedy uslyšíte vedoucí stopu (metronom nebo předzpěváka), budete se snažit zpívat s ní a o chvíli později (v případě Boba o 99 ms) uslyšíte synchronně všechny ostatní hlasy.

Předzpěvákovi se uměle zvýší zpoždění v závislosti na maximálním zpoždění u ostatních uživatelů – aby bylo možné jim jeho hlas poslat s dostatečným předstihem před ostatními. Předzpěvák tedy uslyší všechny ostatní hlasy synchronně, ale s vyšším zpožděním než bez této funkce. Uměle navýšené zpoždění se může zvyšovat, přestane-li být dostatečné; pro jeho opětovné snížení funkci vypněte a zapněte znova.

Máte-li v aplikaci stlumený mikrofon, vedoucí stopa bude synchronní se zbylými hlasy.

Pro získání funkce předzpěváka stiskněte L stejně jako pro její odvolání. Pro spuštění metronomu stiskněte m; tlačítky h/l se mění počet dob v taktu, tlačítky j/k a J/K tempo.

Nahrávání

Nahrávání může zapnout a vypnout kdokoliv stiskem r nebo R, ale výsledná nahrávka je vždy uložena na serveru. Jde o nekomprimovaný zvukový soubor se stejným prostorovým efektem jako v aplikaci.

Nahrává-li se i vedoucí stopa, je synchronní s ostatními hlasy. Pro nahrávání včetně vedoucí stopy použijte malé r, pro nahrávání bez ní pak velké R.