cs en
aktualizováno  17. 04. 2022

Po spuštění Vás aplikace v angličtině provede potřebným nastavením. Vše by tam mělo být dostatečně vysvětleno, tady hlavní části popíšu ještě česky a upozorním na možné problémy a jejich řešení.

I přes textové rozhraní by ovládání nemělo být složité, jen namísto klikání vždy stiskněte klávesu uvedenou v hranatých závorkách. Pro výchozí volbu to bývá mezerník – space.

  +----------------------------------------------------------------------+
  | Virtual Choir Rehearsal Room v1.1,                  |
  | created by Lukas Ondracek, use under GNU GPLv3.           |
  +----------------------------------------------------------------------+

== 1/4 == SELECT SOUND INTERFACE AND DEVICES ==================================

Usually, there are multiple ways how to communicate with your sound device
and possibly even multiple devices; different ways have different delays.

On Windows, WASAPI in exclusive mode is chosen as default.
You may need to allow exclusive mode in your system settings
and set sampling rate of both microphone and headphones to 48 000 Hz.

[space] default settings  [c] custom settings

V prvním kroku si můžete vybrat vstupní a výstupní zvukové zařízení a způsob přístupu k nim, pro výchozí nastavení pokračujte mezerníkem, pro další volby viz Výběr zvukového zařízení.

Pokud na Windows zvuk nebude fungovat, zkontrolujte, že máte povolený Exkluzivní režim přístupu ke zvukovému zařízení.

== 2/4 == MEASURE DELAY OF SOUND SYSTEM =======================================

Several loud beeps will be played and recorded back to measure the delay
between producing sound by the application and getting it back there.

Take your headphones OFF your ears before continuing
and place microphone closer to audio source if possible.
In case of failure, you can use loudspeaker temporarily.

[space] start measuring  [s] skip (may cause problems with synchronization)

Ve druhém kroku je potřeba sundat sluchátka z uší a dát k nim mikrofon co nejblíže. Po stisku mezerníku se ozve hlasité pípání, to se mikrofonem nahraje a změří se tím zpoždění zvukového systému.

Při neúspěchu lze měření opakovat, např. s přehráváním zvuku nahlas mimo sluchátka, příp. přeskočit stiskem s, to ale může v některých případech zhoršit synchronizaci hlasů.

Measuring...: 17.67 ms 17.85 ms 17.83 ms 16.47 ms 17.66 ms 
Chosen value: 17.67 ms.

[space] continue  [r] repeat

Jsou-li naměřené hodnoty příliš vysoké, přečtěte si o Výběru zvukového zařízení.

Pokračujte stiskem mezerníku.

== 3/4 == SET MICROPHONE AND HEADPHONES' VOLUME ===============================

Connect your headphones.

[space] continue

Ve třetím kroku se po stisku mezerníku přesměruje zvuk z mikrofonu do sluchátek.

Sing loudly for a while, then press space to continue...

You may hear the sound being recorded by your microphone
and see its average (#) and peak (+) intensity levels on the scales below.
Set your microphone volume in system settings so that
it's peak intensity never exceeds -10 dB on the first scale; -------------+
test it by loud singing.                         |
At the same time further intensity adjustments will be performed     |
and displayed on the second scale;                    |
the average level of laud singing on this scale may be just below -20 dB. |
Also set your microphone position                     |
to hear your voice but not your breathing.                |
                                     |
[space] confirm setting  [r] reset adjustments        average peak
           -78             -20 -10  0  |    |
            |              |  |  |  V    V
system level:     [######++++----------------------------] -65 dB (-57 dB)
adjusted level:    [############++++----------------------] -52 dB (-45 dB)

Zde máte možnost si správně nastavit polohu mikrofonu, aby byl dobře slyšet zpěv ale ne dýchání.

Zároveň proběhne nastavení hlasitosti mikrofonu. Za tímto účelem je potřeba chvíli hlasitě zpívat. Hlasitosti všech uživatelů se tím srovnají, aby měl po připojení hlasitý zpěv každého z nich stejnou intenzitu.

Symboly + na stupnici označené system level by nikdy neměly překročit -10 dB; pokud tomu tak není bude potřeba přenastavit Hlasitost a zesílení mikrofonu v systému. To také může pomoct, pokud Vám zvuk připadá nekvalitní, např. je slyšet šum, bzučení nebo skřípání hlasitých tónů.

Ze začátku můžete ve zvuku slyšet praskání, to by ale nejpozději po půl minutě mělo ustat. Pokud se tak nestane, nebo třeba vůbec žádný zvuk není slyšet, zkontrolujte na Windows nastavení Exkluzivního režimu. S občasným praskáním může také pomoct Optimalizace výkonu aplikace.

Pokračujte stiskem mezerníku.

== 4/4 == SERVER SETTINGS =====================================================

Disclaimer:
 After entering server address,
 sound being recorded as well as all key presses to this application
 may be send unencrypted to the server.

Your name (without diacritics, at most 10 letters):
Server address:

V posledním kroku je třeba napsat své jméno (bez diakritiky, maximálně 10 znaků) a adresu serveru, kde se budou míchat jednotlivé hlasy. V sekci Server se dočtete, jak si jej pro svůj sbor zařídit.

Jméno i adresu potvrďte Enterem.

Contacting server...
Waiting for server response...
Connected.

Nyní byste měli slyšet ostatní, další postup se dočtete v sekci Ovládání.

V případě problémů se zvukem nejprve zjistěte, u koho je problém, tedy hlavně jestli jej slyšíte jen vy, nebo jej naopak slyší všichni, ale přichází od jednoho člověka. S tím může pomoct postupné stlumení jednotlivých hlasů.

Je-li problémem ozvěna, nejspíš něčí mikrofon zaznamenává zvuk z jeho sluchátek; může tedy pomoct jiná poloha mikrofonu, příp. použít uzavřenější sluchátka, která méně propouští zvuk do okolí. U sluchátek k telefonu se 4-pólovým jackem může docházet k přeslechu mezi vstupem a výstupem – k mikrofonu se tak sice zvuk ze sluchátek vůbec nemusí dostat, ale počítač jej stejně může zaznamenat.

V případě šumu, bzučení, nebo skřípání hlasitých tónů, viz správné nastavení Hlasitosti a zesílení mikrofonu ve třetím kroku.

Jde-li o časté praskání, vysoké zpoždění přenosu nebo výpadky spojení, může být problémem nestabilní internetové připojení. Nemůžete-li použít kabelové připojení přečtěte si o možné Optimalizaci připojení přes WiFi. Také může pomoct Optimalizace výkonu aplikace.

V případě výpadku spojení se lze rychle připojit dvojím stiskem y:

Connection lost or cannot be established, connect again? [y/n]: y
Use the same server address? [y/n]: y