cs en
aktualizováno  20. 07. 2021

Aplikace Geometric Figures umožňuje vykreslování tří- a vícerozměrných mnohostěnů s možností jejich plynulé rotace. Projekt byl vyvíjen od roku 2014 v rámci mého studia informatiky na MFF UK a ve verzi 1.5 představuje také mou bakalářskou práci. Text práce, obsahující uživatelskou příručku, analýzu zvolených algoritmů a vývojovou dokumentaci, je spolu s aplikací ke stažení níže. K dispozici je verze pro Linux i Windows.

Vykreslování mnohostěnů je realizováno iterováním perspektivy, hrany a vrcholy mohou být také, pro lepší orientaci ve vícerozměrném prostoru, obarveny podle jejich polohy. Mezi další funkce aplikace patří hledání konvexního obalu množiny bodů, řezy tělesa nadrovinou, stelace (zhvězdnatění), vytvoření geometricky duálního tělesa a odřezávání částí těles – např. vrcholů, hran nebo jejich průniku s libovolným poloprostorem –; vše nezávisle na počtu rozměrů tělesa, který je omezen na 100. Aplikace je snadno rozšiřitelná prostřednictvím zásuvných modulů v jazyce Python.

Od verze 1.1 je aplikace svobodným softwarem zveřejněným pod licencí GNU GPLv3, její zdrojový kód je k dispozici ke stažení na githubu, předkompilované binární verze níže. Hlavní část aplikace je implementována v jazyce C, některé součásti jako zásuvné moduly v Pythonu a pro sestavení aplikace je mj. využito skriptování v Perlu a Awk. Ke kompilaci pro obě platformy je zapotřebí Linux.

Jsou využity knihovny OpenGL, FreeGLUT 3.0 a Python 2.7. Jak získat tyto knihovny, je popsáno v textu práce i v souboru README, který je součástí archivu s aplikací.

Text bakalářské práce k verzi 1.5 (pdf, 883.01 KiB, cs, pgp-sig)
Aplikace pro Linux 32-bit v1.5 (tar.gz, 129.03 KiB, en, pgp-sig)
Aplikace pro Linux 64-bit v1.5 (tar.gz, 134.70 KiB, en, pgp-sig)
Aplikace pro Windows (32-bit) v1.5 (zip, 172.02 KiB, en, pgp-sig)
Knihovny Python a Freeglut pro Windows (32-bit) (zip, 15.91 MiB, en, pgp-sig)
Stará verze uživatelské příručky k 1.3.3 (pdf, 1.58 MiB, cs, pgp-sig)
Stará verze dokumentace k 1.3.3 (pdf, 138.06 KiB, cs, pgp-sig)

Geometric figures - tesseract Geometric figures - options Geometric figures - penteract Geometric figures - dodecacontachoron Geometric figures - stellated dodecahedron