cs en
aktualizováno  17. 05. 2022

Aplikace ViChRR (Virtual Choir Rehearsal Room) nabízí

Naopak od ní nečekejte

Ke správnému fungování je potřeba

Tento web slouží především jako návod na instalaci, spuštění a připojení vč. možných problémů a jejich řešení a ovládání aplikace.

Techničtější informace a zdrojový kód najdete na mém githubu,
aplikaci ke stažení tamtéž v sekci releases.

Windows screenshot

Ukázková nahrávka

Zvuková stopa následujícího klipu byla nahrána přímo v aplikaci bez podkladové stopy a dodatečných úprav z různých míst v Česku. Videa byla nahrána zvlášť a dosynchronizována později.

Jaké zpoždění zvuku očekávat?

Čas odezvy může znamenat různé věci, zde máme na mysli celkový čas, za který se zvuk dostane

Jde tedy o součet zpoždění v obou směrech. Zároveň zde odlišujeme odezvu zvukového systému, tedy čas, za který by se zvuk dostal z mikrofonu do aplikace a zpět do sluchátek, a zbývající (síťovou) odezvu, tedy hlavně cestu zvuku z aplikace na server a zpět. V aplikaci pak uvidíte tyto dvě hodnoty samostatně ve zmíněném pořadí, např. 30+69 ms.

První hodnota, tedy zpoždění zvukového systému, je typicky 20–30 ms, a měří se před připojením přehráváním pípání a jeho současným nahráváním. Pro její ovlivnění viz Výběr zvukového zařízení.

Druhou hodnotu tvoří zpoždění síťového přenosu (tzv. ping) i nutnost střádání přijatého zvuku před jeho přehráním kvůli výkyvům ve zpoždění (tzv. jitter). Při kabelovém připojení k internetu a serveru blízko páteřní sítě se napříč Českem tato hodnota může pohybovat kolem 50 ms. Výkyvy ve zpoždění může ale výrazně ovlivnit použití WiFi, viz Optimalizace připojení přes WiFi.

Velikost mezipaměti (s nastřádaným zvukem) se aplikace snaží udržovat co nejmenší, což vede k občasnému praskání, když při větším výkyvu chvíli není co přehrávat. Při stabilním připojení může být velikost mezipaměti třeba jen 5 ms na každé straně, pro srovnání v jiných aplikacích (bez praskání) může jít i o stovky ms.

Čas, za který se zvuk dostane od mikrofonu na jedné straně do sluchátek na druhé straně, je tedy přibližně průměr celkové odezvy obou účastníků – cesta od jednoho na server a cesta ze serveru k druhému. Při výše uvedených podmínkách to bude asi 70–80 ms.

Prostorový efekt

Od každého účastníka se na server posílá jednokanálový zvuk (mono), ten se poté míchá s ostatními zvlášť pro levé a pravé ucho s drobným časovým posunem a mírně upravenou hlasitostí, čímž vzniká iluze, že každý hlas přichází z jiného směru.

Konkrétně jsou všechny hlasy rovnoměrně rozestavené v půlkruhu kolem posluchače ve vzdálenosti 2 m v pořadí, které je vidět v aplikaci. Toto rozestavení je pro všechny stejné (poslouchají ze stejného místa), jen vždy chybí právě Váš hlas – dané místo v půlkruhu je hluché.

Pořadí hlasů je možné měnit. Stále ale uslyšíte všechny stejně hlasitě bez ohledu na to, jak daleko od nich v seznamu jste.

Použití fázového posunu levého a pravého kanálu umožňuje lepší odlišení hlasů než jen úpravou hlasitostí, zároveň je ale pro správný efekt potřeba použít sluchátka.

Podmínky použití

Aplikace je jako svobodný software distribuovaná pod licencí GNU GPLv3, ve stručnosti to znamená následující:

Omezení tedy spočívá v tom, že když na tomto kódu založíte svoji aplikaci a budete ji chtít prodávat, tak prvnímu kupujícímu musíte poskytnout zdrojový kód i právo aplikaci volně šířit.